BMI kalkulačka podle věku a pohlaví

BMI kalkulačka


RSS Feed Widget

Tabulka výsledků BMI:

0 - 18.4
Takto nízká hodnota značí podváhu, která je zdraví nebezpečná stejně jako obezita. Je potřeba věnovat pozornost výživě a zajistit dostatečný příjem potravy. Může se jednat o mentální anorexii či bulimii. Vhodná konzultace s odborníky.

18.5 - 24.9
Tyto hodnoty znamenají normální hmotnost, která je považována za zdravou, bez problémů s ukládáním tuků. Jediné, co je potřeba sledovat je dostatek svalové tkáně.

25 - 29.9
Nadváha je znakem nesprávné životasprávy, která mírně zvyšuje zdravotní rizika. Může signalizovat tzv. metabolický syndrom, takže je vhodné navštívit doktora či výživového poradce a sledovat svůj stav.

30 - 34.9
Obezita I. stupně znamená zmnožení tukové tkáně, které po čase vede ke zdravotním obtížím. Zvyšuje se riziko onemocnění civilizačními chorobami (vysoký krevní tlak, cukrovka, onemocnění srdce a cév atd.). Je potřeba úprava životasprávy.

35 - 39.9
Při obezitě II. stupně se již projevují problémy způsobené uložením přebytečného tuku. Výrazně zvýšené je riziko civilizačních chorob a také vzniku nádorových onemocnění. Časté jsou bolesti kloubů a páteře. Je potřeba vyhledat odbornou pomoc a obezitu neodkladně řešit.

40+
Nejzávažnější III. stupeň obezity může přímo ohrožovat na životě. Stěžuje každodenní život, působí bolest a rizika vzniku chorob jsou vůbec nejvyšší. Bez včasného řešení pod odborným dohedem se život může výrazně zkrátit.

Zkratka BMI znamená Body Mass Index, česky "Index tělesné hmotnosti". Používá se jako ukazatel nadváhy a obezity.

Základem je rovnice BMI = hmotnost / výška2. Výsledek je tedy poměrem tělesné hmotnosti a výšky. Výsledné číslo se pak dá zařadit na stupnici. Jako ideální výsledek se udává rozmezí 20-25, které by mělo znamenat minimální zdravotní rizika spojená s váhou a bez nutnosti měnit životní styl.

Je ovšem nutné si uvědomit, že BMI není zcela přesný nástroj. Jedná se pouze o orientační měření, které může poukázat na, ne vždy zcela zjevnou, nutnost věnovat se své váze, ať už nadbytečným kilům, či naopak nedostatku.

Výsledek není přesný především pro děti, kde dochází k neustálému vývoji a váhu by měl vždy posuzovat lékař. Stejně tak může zkreslovat výsledek sportovců, protože obvykle mají nadbytek svalové hmoty, takže podle indexu by mohli být hodnoceni jako postižení nadváhou, i když to tak ve skutečnosti není.

Co dělat, když jsou výsledky nepříznivé a nebo se zdají nesprávné? Máte-li jakékoliv pochybnosti o výsledku BMI kalkulačky, konzultujte je buď se svým praktickým lékařem, nebo některým z výživových poradců. Pouze tito odborníci vám mohou říci, zda je vaše váha v pořádku. Ideální hmotnost je totiž velmi individuální, takže je potřeba se podívat na celkový tělesný stav a podle toho vyhodnotit, zda byl BMI index přesný na 100 procent.

TOPlist